Εγγραφή νέου εμπόρου
Τίτλος επιχείρησης:
Τιμολογιακά στοιχεία: (Μη εμφανίσιμα)
Επωνυμία επιχείρησης:
Επάγγελμα:
Α.Φ.Μ:
ΔΟΥ:
Έδρα επιχείρησης:
Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος:
Διεύθυνση επίσκεψης καταστήματος:
Ταχυδρομικός Κώδικας :
Τηλέφωνο 1 εμφανίσιμο στο Site:
Τηλέφωνο 2 μη εμφανίσιμο στο Site:
Fax:
E-Mail Διαχείρισης:
Ώρες λειτουργίας (εβδομαδιαίο ωράριο):
Πληροφορίες οι οποίες θα εμφανίζονται σε κάθε μοτοσικλέτα:
Πληροφορίες οι οποίες θα εμφανίζονται στο πληροφοριακό της επιχείρησης:
Χρηματοδοτικές πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Διεύθυνση:
Επιλογές καταχώρησης:
Να λαμβάνει η επιχείρηση σας e-Mail από αγγελίες ζήτησης χρηστών (αίτημα);
Η επιχείρηση σας πουλάει μοτοσικλέτες;
Η επιχείρηση σας πουλάει υπηρεσίες service;
Η επιχείρηση σας πουλάει ανταλλακτικά;